Strand lief en leed 2017

In die NHK gemeente Strand, wil ons graag deel in elke lidmaat se vreugde tydens die belydenis van geloof, geboortes, doop, troues en verjaarsdae.

Ons dink ook aan die lidmate wat die pyn van ‘n siekbed, of hartseer aan die verlies van ‘n geliefde ervaar.
Ons dink aan mekaar in tye van Vreugde en van Hartseer.

Die weeklikse lief en leed in die gemeente verskyn weekliks in die Diensblad .


Kliek op ‘n foto vir meer inligting

Die Katkisante van 2017. Van links na Regs: Jarrod Venter, Marista Marx, JP Smith, Lianca Nieuwenhuizen

 

.

..


.