Strand Lief en Leed 2021

Strand Lief en Leed 2021

Kliek op die fotos vir meer inligting.


Welkom aan Mianka, ons nuwe dooplidmaat – 2 Mei 2021

Mianka Rossouw


Welkom aan Renesmè, ons nuwe dooplidmaat – 7 Maart 2021


Nuwe Diaken vir wyk 3

Baie welkom aan Lisca van der Merwe as kerkraadslid en Diaken vir wyk 3.


Dit is met baie groot hartseer dat ons afskeid neem van ons geliefde Thinus Visagie wat Dinsdag die 20 ste ootlede is.
Wat ‘n voorreg was dit om so ‘n wonderlike man te ken. Alyd met ‘n glimlag.
Baie sterkte aan Ellen en familie ons dra julle in ons gebede.

In Liefdevolle herinnering aan Thinus Visagie.
Oorlede: 20 April 2021.

Kliek op die foto om meer te sien.

U kan ‘n boodsap op Facebook laat as u wil by die onderstaande Skakel.

Ter gedagtenis aan: Thinus Visagie

Vorige jare se lief en leed