Strand Lief en Leed 2020

Nuwe Kerkraadslede Maart 2020

Baie welkom aan Nico en Louise Jacobs.
Nuwe kerkraad vir wyk 11Dit is met groot hartseer en innige meegevoel met Karin en familie dat ons verneem het van die
afsterwe van Cas Coertze op 14 September 2020.

U kan ‘n boodskap op Facebook laat as u wil, by die volgende skakel

Ter gedagtenis aan: Cas Coertze

Hiermee deel ons ook graag die afgelope jare se vriendskap en meelewing van Cas en Karin saam met hulle vriende en die Nederduitsh Hervomde Kerk van Afrika – Strand Gemeente.

Deel saam met ons uit die lewe van Cas Coertze