Strand Lief en Leed 2019

Kliek op die foto om meer te sien.

Braaiaand saam met Ds Gerrit-Daan[/col]

 

Huweliks bevestiging van ds Gerrit-Daan en Lisca

 

Baie welkom aan Derick van Staden wat op 13 Oktober 2019 bevestig is as Ouderling

 

Baie welkom aan Francien van Staden, wat op 13 Oktober 2019 bevestig is as Diaken.