Strand Lief en Leed 2015

In die NHK gemeente Strand, wil ons graag deel in elke lidmaat se vreugde, en ons dink ook aan die lidmate wat die pyn van ‘n siekbed, of hartseer aan die verlies van ‘n geliefde ervaar. Ons dink aan mekaar in tye van Vreugde en van Hartseer. Die weeklikse lief en leed in die gemeente word in die Diensblad gemeld en geboortes, doop, troues en verjaarsdae word hieronder vermeld.

Kliek op ‘n foto vir meer inligting

Agter vlnr: Vanya Kleindogter, Done Kleinkind, Marius Seun, Voor: Antoinette en Japie.

Agter vlnr: Vanya Kleindogter, Done Kleinkind, Marius Seun,
Voor: Antoinette en Japie.

Sonia, trotse ma van Christopher Pretorius, saam met ds Gerrit-Daan by Christopher se doop geleentheid

Sonia, trotse ma van Christopher Pretorius, saam met ds Gerrit-Daan by Christopher se doop geleentheid

Nuut gekose kerkraadslede – Oktober 2015

Nuut gekose kerkraadslede – Oktober 2015Die Katkisante van 2015

Die Katkisante van 2015