Hervatting van eredienste in die kerkgebou

Geliefdes,
Dit is met groot dankbaarheid dat ek u in kennis stel dat, as die Here wil, ons komende Sondag 4 Oktober om 09:00 eredienste in die kerkgebou sal hervat (11 Oktober in Hermanus).

Die pandemie is steeds ‘n werklike uitdaging, en daarom sal ons vir tyd-en-wyl bepaalde gebruike moet volg om almal se veiligheid so ver moontlik te verseker. Neem in verband daarmee asb. Kennis van die volgende:

Daar sal van slegs 2 van die kerk se vier ingange gebruik gemaak word, te wete: Ingang nr.1 is die deur voor in die kerk, naaste aan die moederskamer, en sal deur nie-pensioenarisse en ooreenstemmende ouderdomsgroepe gebruik word. Ingang nr. 2 is die deur agterin die kerk naaste aan die kombuis en afdak, en sal deur pensioenarisse en ooreenstemmende ouderdomsgroep gebruik word.
Maskers/gesigskerms is verpligtend vir alle lidmate en besoekers, met die uitsondering van die predikant en voorleser tydens verrigting van hul pligte. Geen toegang tot die kerk sal sonder ʼn masker vergun word nie.
Almal se hande sal by die deure ontsmet word, en temperature sal geneem word. Mense met temperature van 38°C en hoër sal gevra word om huis toe te gaan en te self-isoleer totdat toetse gedoen is en uitslae ontvang is.
Daar mag geen fisiese kontak tussen persone wees nie, insluitend hand-skud en drukkies. Ek besef dit is moeilik, maar dit is t.w.v. ons geliefdes se veiligheid. Mense weet gewoonlik vir ʼn tyd lank nie dat hul Covid het nie, en daardie liefdevolle drukkie of gemoedelike handdruk stel dalk onwetend iemand se lewe in gevaar.
Ten einde sosiale afstand te handhaaf, word sitplekke gemerk. Mense uit dieselfde huishouding mag nader as 1.5 m aan mekaar sit, maar 1.5m moet tussen mense uit verskillende huishoudings gehandhaaf word. Soos u die kerk inkom, sal die kerkraad vir u u sitplek aanwys om onnodige kontak te vermy en te verseker dat die beskikbare spasie goed benut word. Rye sal bv. van die middel af na buite volgemaak word sodat mense nie verby mekaar hoef te skuur nie. Indien u om welke (sinvolle) rede ook al op die punt van ʼn ry moet sit, stel asb. die kerkraadslid wat u help in kennis, sodat ons u tegemoet kan kom. Na afloop van die erediens, sal die gemeente ry-vir-ry verdaag om steeds sosiale afstand te verseker.
Alle vensters en deure moet oopgehou word vir ventilasie gedurende dienste. Trek daarom warm aan, en bring u eie kombersies indien nodig (ons mag nie uitdeel nie). Bring asb. ook u eie Bybels en gesangeboeke indien u dit verlang, en neem dit weer saam met u huis toe, aangesien Bybels en gesangeboeke nie gedeel mag word nie.
Na afloop van die erediens sal die areas waar kategese plaasvind ontsmet word, waarna die klasse sal voortgaan.
Ouers wat van die moederskamer gebruik wil maak word versoek om sorgvuldig toe te sien dat die kinders sosiale afstand hou, slegs met hul eie of  ʼn enkele gemeenskaplike speelding speel, en hul eie komberse te bring waarop die kinders kan speel. Indien daar nie genoeg plek in die moederskamer is om teenwoordige kinders veilig besig te hou nie, moet die res van ons nou maar dankbaar geduldig wees met die kinders wat in die kerk self teenwoordig is.
Daar sal geen koffie/tee/verversings na afloop van die erediens bedien word nie, en lidmate word versoek om die kerkterrein so gou moontlik te ontruim.
Uiteraard gaan ons bietjie moet skaaf aan die prosedures en gebruike, en ons kan dit saam as gemeente doen. Ek dank u byvoorbaat vir u samewerking met die huidige bepalinge totdat dit verfyn kan word.
Liefde,
ds. GD