Projekte

Graag wil ons die hele gemeente hierby betrek om van al die projekte ‘n groot sukses temaak
Indien u graag ‘n voorstel wil maak, hulp wil aanbied of sommer net gesels, stuur asseblief ‘n boodskap hier.


Doel

Die hoof doel van die projekte kommitee is om:

  • Projekte te identifiseer hetsy fondsinsameling of vir liefdadigheids.
  • Om sodanige projekte te loods en te bestuur.
  • Om ander kommitees by te staan deur middel van hulp en advies.
  • Om gemeente lede te identifiseer wie genader kan word om te sorg dat projekte vlot verlooop en waar nodig winsgewend bestuur word.

 


 

Kommitee

 Douw Steyn  Voorsitter
Susan Swanepoel Onder Voorsitter
Marie Blignaught Sekretarese
Sarie Steyn
Adrie en Henrie Denner
Susan en Isak Swanepoel
Cas en Karin Coertze
Ds Gerrit-Daan van der Merwe
Piet Snyman  Media verteenwoordiger

 


 

Projekte

Kliek vir meer inligting en fotos