Strand

Gebou Strand

Vooraansig van Kerkgebou in Strand

 

 

 


 

Eredienste:

Eredienste vind plaas elke Sondag 09:00

 


 

Adresse:

Kerkgebou
h/v Boschendalweg en Elimstraat
Strand

Gemeentelike Adres
Posbus 417
Strand
7139

G.P.S. Koordinate
S: 341.10971
O: 018.84235

Pastorie
Fuchiastraat 21
Heldervue
Somerset Wes

 


 

Bank Besonderhede

Bank: ABSA
Tak: Strand
Takkode: 334-312
Naam van Rekening: Nederduitsch Hervormde Kerk Gemeente Strand
Tipe Rekening: Tjek
Rekening Nommer: 0420 581 238

 


 

Gemeentelike Administrasie

Leraar:
Ds. Gerrit-Daan van der Merwe
073 418 2346
Skriba:
Henry Denner
083 571 3669
Kassier:
Theo Rix
082 820 3343
NHSV-Voorsitter:
Susan Swanepoel
083 446 0020
Koster:
Annetjie Frey
083 778 2128
Kategesehoof:
S van Dyk
(021) 855 5407
Kolporteur/Skriba vir Registrasie:
Henry Denner
083 571 3669

 Vir verdere inligting kontak:

Ds. Gerrit-Daan van der Merwe
Selfoon: 073 418 2346


 

Plek

Admin Login

C-Panel