Hermanuswyk dienste

Kerkgebou Hermanus

Kerkgebou, Bergsig straat. Sandbaai.

 

 


 

Hermanuswyk Eredienste:

Eredienste vind plaas in die Sandbaai Gereformeerde Kerk elke 2e, 3e en 4e Sondag van die maand, om 11:30 vm, daar sal geen dienste gehou word by Hermanuswyk op 24 Mei, 23 Augustus en 22 November 2020 nie. Die Gerformeerde gemeente hou dan hulle nagmaalviering.

 


Adresse:

Kerkgebou
Sandbaai Gereformeerde Kerk
Bergsig Straat
Sandbaai

Gemeentelike Adres
Posbus 417
Strand
7139

Pastorie
Fuchiastraat 21
Heldervue
Somerset Wes

 


 

Bank Besonderhede

Bank: ABSA
Tak: Strand
Takkode: 334-312
Naam van Rekening: Nederduitsch Hervormde Kerk Gemeente Strand
Tipe Rekening: Tjek
Rekening Nommer: 0420 581 238


 

Gemeentelike Administrasie

Leraar:
Ds. Gerrit-Daan van der Merwe
073 418 2346
Skriba:
Henry Denner
083 571 3669
Kassier:
Theo Rix
082 820 3343
NHSV-Voorsitter:
Susan Swanepoel 083 446 0020
Koster:
Annetjie Frey
083 778 2128
Kategesehoof:
S van Dyk
(021) 855 5407
Kolporteur/Skriba vir Registrasie:
Henry Denner
083 571 3669

 


 

Vir verdere inligting Kontak:

Ds. Gerrit-Daan van der Merwe
Cell: 073 418 2346