25ste Bestaansjaarfees

Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika
Gemeente Strand

Strand Gemeente Kerk.

25 Jaar  – 1991 tot 2016

‘n Dankdiens ter herdenking van die 25 jarige bestaan van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, gemeente Strand was op Sondag 2 Oktober 2016 gehou deur ds. Gerrit-Daan van der Merwe. Dit was ‘n vreugdevolle geleentheid en die koorsang, samesang en solo het bygedra om die fees ‘n onvergeetlike gleentheid te maak.

Theo Rix, wat die blaadjie opgestel het met die geskiedenis van die kerk.

Baie dankie aan Theo Rix, wat die blaadjie opgestel het met die geskiedenis van die kerk.

Kliek hier om Gemeente Strand se gekiedenis te sien