Tuisblad

Kerk Gebou, h/v Boshendalweg en Elimstraat, Strand

Visie: Dit is ons droom dat alle mense in Jesus Christus sal glo as hoop vir die wêreld.

Missie: Om werklik kerk van Christus te wees deur te fokus op:

 • Viering
 • Gemeenskap
 • Diens
 • Getuienis

Daarom wil die NHK as gemeenskap van gelowiges ons geloof in Jesus Christus getuig.

Op hierdie weg sal ons deurgaans die volgende waardes handhaaf:

 • Nederigheid in ons lewe voor God
 • Nugterheid in ons omgang met die Woord
 • Menslikheid in ons verhoudings met mekaar en ander mense

Dit wil ons nastreef deur:

 • Gehoorsame uitlewing van die woord deurleefde en eietydse prediking
 • Entoesiastiese uitdra van die Evangelie
 • Visioenere leierskap op alle terreine
 • Liefdevolle ondersteuning van alle mense in nood
 • Op die uniekheid van Christus en sy kerk te fokus

Die opdrag van Jesus:
Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle geleer het.